facebook
Eczacıbaşı Gönüllüleri

Eczacıbaşı GönüllüleriEczacıbaşı Topluluğu çalışanları, emeklileri ve ailelerinden oluşan Eczacıbaşı Gönüllüleri, “topluma katkı” ilkesini çalışanlar düzeyinde yaygınlaştırmak, bilgi, beceri ve deneyimlerinin daha geniş bir paydaş kitlesine ulaşmasını sağlamak amacıyla bir araya gelen gönüllü bir çalışma grubu.

Eczacıbaşı Gönüllüleri, 2008 yılından bu yana Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarının Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde, Yatılı Bölge Orta Okulları’nın (YBO) fiziki şartlarını iyileştirerek çağdaş, kaliteli ve sağlıklı yaşam koşulları sağlamaya katkıda bulunma hedefiyle sürdürdüğü Eczacıbaşı Hijyen Projesi’nin sosyal projelerini yürütmenin yanı sıra, öğrencilerin duygusal ve bilişsel becerilerini geliştirmek ve dünyalarını zenginleştirmek amacıyla, “Dokunun Dünyaları Değişsin” yaklaşımıyla eğitim, sağlık ve çevre alanlarında eğlenceli, yaratıcı ve destekleyici birçok proje gerçekleştiriyor.