facebook
Bilim ile Büyüyeceğiz

Bilim ile Büyüyeceğiz


Gelecek kuşakların, bilim ve teknoloji alanında güçlü olması, bugün nitelikli bir eğitim almaları ile mümkün.

Bu amaç doğrultusunda Bilim ile Büyüyeceğiz projesi ile YBO’lar (Yatılı Bölge Ortaokulları) başta olmak üzere, öğrencilerin temel bilimlerde güçlü bir altyapı edinmesine ve bilişim becerilerinin güçlenmesine katkı sağlamak için bilişim, fen ve teknoloji sınıfları kuruluyor. Belirlenen okulların sınıfları yeniliyor, kütüphaneler oluşturuluyor, bilgisayar, laboratuvar malzemeleri ve araçları sağlanıyor, proje ve etkinliklerle bilimsel altyapılarının ve bilişim kapasitelerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bununla birlikte Bilim Kahramanları Derneği ile birlikte her yıl 9-16 yaş grubu çocuklar ile birlikte bir toplumsal sorun belirleniyor, ona yenilikçi çözümler üretiliyor, belirlenen görevlerde otonom robotlar geliştiriyor ve onlarla belirlenen görevler gerçekleştiriliyor.

Turnuvalara hazırlanan öğrencilere koçluk ve danışmanlık desteği veriliyor; yüzlerce çocuğun ellerinde robotlar, proje taslakları ve görselleri ile jüriden jüriye koşturduğu turnuvalarda onlarla aynı heyecana ortak olunuyor.