facebook
Bilim ile Büyüyeceğiz

Bilimle Büyüyeceğiz


Gelecek kuşakların, bilim ve teknoloji alanında güçlü olması, bugün nitelikli bir eğitim almaları ile mümkün.

Bu amaç doğrultusunda Bilimle Büyüyeceğiz projesi ile YBO’lar (Yatılı Bölge Ortaokulları) başta olmak üzere, öğrencilerin temel bilimlerde güçlü bir altyapı edinmesine ve bilişim becerilerinin güçlenmesine katkı sağlamak için bilişim, fen ve teknoloji alanında çeşitli projeler gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda belirlenen okulların fen ve teknoloji sınıfları yenileniyor, kütüphaneler oluşturuluyor, proje ve etkinliklerle bilimsel altyapılarının ve bilişim kapasitelerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Aynı zamanda Bilim Kahramanları Derneği ve Young Guru Academy (YGA) gibi kurumlarla işbirliği yapılarak öğrencilerin erken yaşta bilimle tanışması sağlanıyor ve kendi projelerini gerçekleştirmeleri yönünde teşvik ediliyor.