facebook
Eczacıbaşı Topluluğu

Organizasyon Yönetimi

Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarının organizasyon yapılarında yer alan pozisyonların, tüm Topluluk kuruluşları için ortak bir metodoloji ile iş değerlendirmesinin yapılması ve iş büyüklüğünün belirlenmesi esastır.
  • İşlerin göreceli büyüklüklerinin uluslararası geçerliliği olan bir iş değerleme metodolojisi ile belirli kriterler çerçevesinde objektif olarak değerlendirilmesi
  • Global, yerel ve sektörel piyasa ücret araştırma sonuçları ile mevcut ücret yapısını kolaylıkla karşılaştıracak bir altyapı oluşturulması
  • İnsan kaynakları süreçlerinin (seçme ve yerleştirme, eğitim ve geliştirme, kariyer yönetimi vb.) entegrasyonunu ve bütünsel yönetimini kolaylaştıracak ortak bir altyapı oluşturulması hedeflenir.